Jaunumi Krusta draudzē no 1.oktobra

Jauns kristāmo un iesvētāmo apmācības kurss Liepājas Krusta ev. lut. draudzē – sākot ar 1. oktobri, ceturtdienās, plkst. 18.00, Diakonijas centrā, Fr. Brīvzemnieka ielā 54. Visi mīļi gaidīti!

Svētdienas skola. Svētdien, 4. oktobrī, plkst. 15.00, Krusta ev. lut. baznīcā, K. Valdemāra ielā 7, būs Pļaujas svētku dievkalpojums kopā ar Svētdienas skolas mācību gada atklāšanu.

Svētdienas skola turpmāk notiks svētdienās, sākot no plkst. 12.00, Diakonijas centrā, Fr. Brīvzemnieka ielā 54. Tuvāka informācija: Diakonija – 634 26707.