Svētdienas rīts intervija ar mācītāju Urdzi

Par Liepājas Diakonijas centra vadītāju un Liepājas Krusta baznīcas mācītāju Mārtiņu Urdzi saka, ka viņš draudzei ticis kā Dieva dāvana. Tiešām, Mārtiņš ir virzītājspēks, kurš rosina visus savējos kalpot baznīcai un cilvēkiem. Sācis darboties 1995. gadā un jau var atskatīties uz divdesmit gadu ilgu kalpošanu. Mārtiņš gan ir atturīgs, stāstot par padarītajiem darbiem. Taču tas jau arī nav vajadzīgs, jo viņa darbi runā paši.

Daces Ezeras intervijas ar Mārtiņu Urdzi pilnu tekstu sk. svetdienasrits.lv te>