Vērtība Dieva priekšā 21.11.2010.

Reiz viena skolotāja lūdza saviem skolniekiem uzrakstīt visas klases skolnieku vārdus uz papīra lapas un atstāt blakus mazliet brīvu vietu. Tad viņa aicināja skolniekus pārdomāt un uzrakstīt blakus vārdam to pašu labāko, ko tie varēja pateikt par katru skolas biedru.

Pagāja gandrīz stunda, kamēr visi bija pabeiguši, un, pirms viņi atstāja klases telpu, tie skolotājai atdeva lapas.