Sprediķis 29.04.2007.

Sprediķa teksts no Jesajas grāmatas 40. nodaļas 26.-31.p.