13.10.2019. Vienprātības grāmata

Mēs šodien sāksim iepazīties ar Vienprātības grāmatu, kur ir atrodamas luteriskās baznīcas pamatnostādnes. Turpmāk katra mēneša otrajā svētdienā es jums stādīšu priekšā kādu no Vienprātības rakstiem. Vispirms es gribu pateikt to, ka mūsu ticība nav nekas gatavs, tā attīstās, jo arī situācijas, kurās mēs atrodamies, mainās, un tāpēc vienmēr atkal ir jāmeklē jaunas atbildes, neaizmirstot to ceļu, ko jau esam gājuši, gan personīgi, gan kā kristieši kopumā.

Lasīt tālāk

10.11.2019. Augsburgas ticības apliecības skaidrojums

Pirms mēneša mēs iepazināmies ar luterāņu baznīcas pamatdokumentiem, kas ir apkopoti Vienprātības grāmatā un mēģinājām izteikt mūsu ticību ar saviem vārdiem. Katra mēneša otrā svētdienā turpināsim iepazīties ar kādu no Vienprātības grāmatas rakstiem un pārdomāt sekojošus jautājumus:

  • ko mūsu baznīcas pamatdokumenti mums var mācīt par konfliktu risināšanu?
  • skatoties uz baznīcu, kuras lietas ir jāievēro, lai mēs tiešām kalpotu Dievam par godu un sludinātu labo vēsti mūsdienās?
  • kas mūs vieno, kas – šķir? Kā ir ar vienotību mūsu vidū, attiecībās ar ārzemju latviešu baznīcu, ar Latvijas evaņģēliski luterisko baznīcu, ar citām konfesijām un reliģijām?

Lasīt tālāk