13.10.2019. Vienprātības grāmata

Mēs šodien sāksim iepazīties ar Vienprātības grāmatu, kur ir atrodamas luteriskās baznīcas pamatnostādnes. Turpmāk katra mēneša otrajā svētdienā es jums stādīšu priekšā kādu no Vienprātības rakstiem. Vispirms es gribu pateikt to, ka mūsu ticība nav nekas gatavs, tā attīstās, jo arī situācijas, kurās mēs atrodamies, mainās, un tāpēc vienmēr atkal ir jāmeklē jaunas atbildes, neaizmirstot to ceļu, ko jau esam gājuši, gan personīgi, gan kā kristieši kopumā.