Pļaujas svētkos 2019

Šodienas tekstā Jēzus templī sarunājas ar cilvēkiem, kuriem Viņš liekas interesants. Jānis saka, ka tie bija jūdi, kas bija sākuši Viņam ticēt. Bet, līdzīgi kā tas ir ar daudziem kristiešiem, viņi vēl nebija nonākuši līdz kodolam, paliekot virspusē. Jēzus viņiem saka: “Ja jūs paliekat Manos vārdos, jūs patiesi esat Mani mācekļi, un jūs atzīsit patiesību, un patiesība darīs jūs brīvus.” Uz to Jēzus sarunu partneri atbild, ka viņi kā Ābrahāma dzimums nekad nav bijuši vergi, tātad viņiem nav nepieciešams kļūt brīviem.

Lasīt tālāk

Pļaujas svētkos 2013

Šodien ir priecīga diena. Ābolsvētki ir veiksmīgi pavadīti, un mēs varam pulcēties uz Pļaujas svētkiem un pateikt Dievam paldies par to, ka arī šogad Viņš mums ir devis labu ražu. Pie tā pieder arī, ka mūsu draudzē jau 15 gadus pastāv Svētdienas skola. Tas nav tikai tāds sauss cipars, bet tā ir iespēja paskatīties atpakaļ un pateikties Dievam par to, ka tik daudz bērni varējuši caur Svētdienas skolu iepazīt Dieva mīlestību.

Lasīt tālāk