Pļaujas svētkos 2013

Šodien ir priecīga diena. Ābolsvētki ir veiksmīgi pavadīti, un mēs varam pulcēties uz Pļaujas svētkiem un pateikt Dievam paldies par to, ka arī šogad Viņš mums ir devis labu ražu. Pie tā pieder arī, ka mūsu draudzē jau 15 gadus pastāv Svētdienas skola. Tas nav tikai tāds sauss cipars, bet tā ir iespēja paskatīties atpakaļ un pateikties Dievam par to, ka tik daudz bērni varējuši caur Svētdienas skolu iepazīt Dieva mīlestību.