Pateicība Dievam 22.08.2010.

Šodienas teksts ir viens no tiem, kur viss liekas labi zināms. Morāle skaidra, ka nevajag aizmirst pateikties Dievam par to labo, ko saņemam. Tomēr, skatoties dziļāk, šis stāsts atklāj ļoti daudz citas lietas, kurām ir vērts pievērst uzmanību, jo tās mums soli pa soli ļauj iepazīt Jēzu, un ar to arī
pašiem sevi.

Tāpēc dosimies arī mēs līdzi Jēzum savā ceļojumā.