Pieaugt mīlestībā, Fil 1, 3-11 24.10.2010.

Apustuļa Pāvila vēstule filipiešiem pieder pie tām Jaunās Derības liecībām, kas var “uztaisīt dūšu” tādā pelēkā, depresīvā laikā kā patlaban. Mēs, dzīvojot savu ikdienu, varam iestrēgt visādās rūpēs un strīdos, un pazaudēt dzīvo saiti ar savu Pestītāju. Lai nenogrimtu pavisam, mums ir nepieciešams tas skats no malas, kas parāda citu perspektīvu, kas liek lietas skatīt citā gaismā. Tā ir Svētā Gara gaisma, kas uzrunāja apustuļus un Kristus pirmos lieciniekus, un viņu piedzīvotais var iedrošināt arī mūs, turpināt ceļu ar Kristu.