Lieldienās 2018 Krusta draudzē

Dievam var tuvoties no dažādām pusēm. Mums visiem nav vienāda ticības pieredze. Kāds ir audzināts kristīgā ticībā no bērnības, cits tikai kā pieaugušais ir piedzīvojis Dieva klātbūtni. Tas nozīmē, ka mums ir dažādi stāsti par Dievu, kas viens otru papildina. Tā ir arī ar liecībām par Jēzus augšāmcelšanos. Šīs liecības atšķiras, tiesas priekšā būtu ļoti grūti noskaidrot, kā tad patiesībā bija, tomēr galvenā vēsts visiem evaņģēlijiem vienāda – Kristus ir augšāmcēlies!