Jāņa Kristītāja dienai veltīts sprediķis “Doties uz otro krastu”, 21.06.2015.

Liekas dīvaini, ka Baznīca atzīmē Jāņa Kristītāja dzimšanas dienu tieši tad, kad daba viskrāšņāk zied un plaukst. Pretstatā tam, kas notiek Jāņos, Jānis Kristītājs bija askēts, kas dzīvoja tuksnesī un atturējās no alkohola, un pārtika no siseņiem un kameņu medus. Ja Jāņa naktī dzied Līgo dziesmas, kas izpauž dzīvesprieku un optimismu, tad Jānis Kristītājs brīdināja no pārmērībām un aicināja ļaudis atgriezties, lai izvairītos no Dieva
soda.