Par Gara dāvanām 2010

Tēma – par garīgām dāvanām.
Lieta tāda, ka Pāvils atbild uz korintiešu draudzes locekļu jautājumiem.
Viņš pats atrodas Efezā.
Pirms tam iet runa par Svēto Vakarēdienu.