Sprediķis Reformācijas svētkos 2013

Ja agrāk kādam luterānim jautāja, kas viņš ir, tas parasti atbildēja ar vārdiem: “Es neesmu katolis.” Vienmēr, kad bija Reformācijas svētki, luterāņi atcerējās to, kā Mārtiņš Luters cīnījās pret katoļu baznīcas mācību par grēku atlaišanu. Tā bija laba izdevība atcerēties to, cik labi ir būt par luterāni, nevis katoli.