Reformācijas svētkos 2019, Jāņa ev. 8,33-36

Šodienas tekstā Jēzus templī sarunājas ar cilvēkiem, kuriem Viņš liekas interesants. Jānis saka, ka tie bija jūdi, kas bija sākuši Viņam ticēt. Bet, līdzīgi kā tas ir ar daudziem kristiešiem, viņi vēl nebija nonākuši līdz kodolam, paliekot virspusē. Jēzus viņiem saka: “Ja jūs paliekat Manos vārdos, jūs patiesi esat Mani mācekļi, un jūs atzīsit patiesību, un patiesība darīs jūs brīvus.”
Uz to Jēzus sarunu partneri atbild, ka viņi kā Ābrahāma dzimums nekad nav bijuši vergi, tātad viņiem nav nepieciešams kļūt brīviem.

Lasīt tālāk

Vai kristieši drīkst tiesāties, 2018

Es šodien vēlos dalīties ar Jums ar savām domām par tiesāšanos. Es nepretendēju uz galīgo patiesību un var labi būt, ka es pēc kāda laika atkal mainīšu savas domas. Tā kā mums pašlaik šī tēma ir ļoti aktuāla, ir svarīgi, ka mēs visi kopā meklējam ceļu, kā šajā situācijā dzīvot pēc Dieva prāta.

Lasīt tālāk

Sprediķis Reformācijas svētkos 2013

Ja agrāk kādam luterānim jautāja, kas viņš ir, tas parasti atbildēja ar vārdiem: “Es neesmu katolis.” Vienmēr, kad bija Reformācijas svētki, luterāņi atcerējās to, kā Mārtiņš Luters cīnījās pret katoļu baznīcas mācību par grēku atlaišanu. Tā bija laba izdevība atcerēties to, cik labi ir būt par luterāni, nevis katoli.

Lasīt tālāk

Karstums Tava nama dēļ; 31.10.2010.

Pagājušajā nedēļā es redzēju televīzijā vienu raidījumu, kur dažādi eksperti runāja par gadījumu, kad tika izvarota divu gadu veca meitenīte. Skatītāji lielā vairumā balsoja par to, lai vainīgais tiktu sodīts ar nāvessodu, eksperti runāja katrs no sava viedokļa, ļoti lietišķi, bez lielām emocijām.
Mierīgā gaisotne tika pārtraukta mirklī, kad ienāca Sandra Dzenīte-Cālīte no alternatīvās ģimenes mājas Zvannieki. Viņa, starp citu, pirms daudziem gadiem kopā ar savu vīru māc. Juri Cālīti bija pie mums ciemos kādā Diakonijas dienā.

Lasīt tālāk