Par Kalpot.lv Nr.4

Šī numura 14 lappusēs:

– mācītāja Mārtiņa Urdzes apsveikums Ziemsvētkos,

– jaunākās publikācijas par ESF projekta norisi Liepājas Diakonijas centrā,

– ieskats Eiropas brīvprātīgā Jonasa Švercera dienas kārtībā, intervija ar Robertu Pudži,

– raksts Dzintari Krusta baznīcai, draudzes un Diakonijas citas aktualitātes,

– pārziemošanas ABC – receptes veselībai un skaistumam no Diakonijas veselības istabas medmāsas Ināras Laures un Sv. skolas skolotājas Marutas Zvirbules, uzturam – no Sv. skolas skolotājas Aritas Ķunķes.

Redkolēģija: Mārtiņš Urdze, Karīna Krieviņa, Inga Audere. Iespiests LiepU LiePA.

Izdevums pieejams baznīcā un diakonijā par ziedojumu.

Prieks kalpot!