Pasākumi Liepājas Krusta draudzē decembrī

Arī 2012.gada decembrī Liepājas Krusta draudzē un Diakonijas centrā paredzēts daudz svētīgu un radošu pasākumu – gan Adventa, gan Ziemsvētku laikā. Tie būs – dievkalpojumi kā ierasts svētdienās un arī svētkos; Sv. Niklāva dienas svinības, Adventa tirdziņš u.c. 1.decembrī Krusta baznīcā notika svētbrīdis Pasaules AIDS dienā, bet 2.decembrī – I. Adventa dievkalpojums ar dievgaldu, kam sekoja pārrunas pie tējas/kafijas.

Dievkalpojumi:

Svētdien, 9. decembrī, plkst. 15.00 –
II. Adventa dievkalpojums ar dievgaldu.

Svētdien, 16. decembrī, plkst. 15.00 –
III. Adventa dievkalpojums ar dievgaldu.
Pēc tam pārrunas pie tējas vai kafijas tases.

Svētdien, 23. decembrī, plkst. 15.00 –
IV. Adventa dievkalpojums ar kristībām un
iesvētībām, ar dievgaldu.

Pirmdien, 24. decembrī, plkst. 18.00 –
Ziemassvētku vakara dievkalpojums ar
dievgaldu.

Svētdien, 30. decembrī, plkst. 15.00 –
dievkalpojums ar dievgaldu.

Dievkalpojumi notiek Krusta baznīcā,
K. Valdemāra ielā 7.

Citi pasākumi:

Ceturtdien, 6. decembrī, plkst. 17.30, Diakonijas
centrā – Sv. Niklava diena. Adventa laika stāsti,
dziesmas, pārrunas pie tējas tases.

Sestdien, 15. decembrī, no plkst. 11.00, Krusta
baznīcā – Adventa tirdziņš.

Pirmdien, 31. decembris, plkst. 20.00, Krusta baznīcā
– Vecgada vakara meditācija.

Trešdienas vakaros (07.12., 14.12., 21.12.),
plkst. 17.30, Diakonijas centrā notiks Adventa laika meditācijas.

Svētdienas skola – svētdienās, plkst. 12.00,
Diakonijas centrā, Fr. Brīvzemnieka ielā 54.

Kristāmo un iesvētāmo mācības – ceturtdienās,
plkst. 17.30, Diakonijas centrā.

Svētbrīdis – otrdienās, plkst. 9.00, Diakonijas centrā.

Pārrunas par Bībeli un dzīvi – trešdienās,
plkst. 18.00, Diakonijas centrā.