Konference Invalīdu nodarbinātības veicināšana 2009

Aktion Mensch logotipsLiepājas dome

Šis ir apkopojums konferencei, kas notika 2009. gada 11. decembrī Liepājas Krusta ev. lut. baznīcā. Konference tika īstenota ar Liepājas domes un “Aktion Mensch” finansiālo atbalstu projekta “Konsultācijas un kontaktu centrs cilvēkiem ar īpašām vajadzībām” ietvaros.

Darbs bija sadalīts trīs posmos. Vispirms klātesošās organizācijas iepazīstināja ar savu darbību invalīdu nodarbinātības sekmēšanai. Šī informācija ir apkopota sadaļā “Kas notiek – informācija par esošām aktivitātēm. Tālāk Aija Saldovere iepazīstināja ar savu redzējumu invalīdu dienas centru un darbnīcu izveidošanai. Balstoties uz šo prezentāciju, konferences dalībnieki izvirzīja kopīgu redzējumu par vēlamo invalīdu nodarbinātības situāciju Liepājā un Liepājas rajonā 2012. gada decembrī. Redzējumā izvirzītā informācija tika apkopota četros mērķos. Sekoja darbs grupās, kurā tika izvirzītas darbības 2010. gadam, lai pietuvotos šiem mērķiem. Visbeidzot dalībnieki vienojās par nākamiem darbības soļiem.