Konferences dalībnieku veidotā invalīdu nodarbinātības veicināšanas stratēģija

Redzējums un šķēršļi

Pēc Aijas Saldoveres prezentācijas konferences dalībnieki piestrādāja pie kopīga redzējuma, nosaucot lietas, kuras viņiem liekas nozīmīgi panākt līdz 2012. gada decembrim. Nākošajā solī tika ieskicēta esošā situācija izvirzītajiem punktiem un nosaukti nozīmīgākie šķēršļi redzējuma sekmēšanai. Balstoties uz šīm pārdomām, tika izvirzīti konkrēti mērķi un nosauktas darbības to sekmēšanai (skat. Mērķi).

Attēls: Akmeņi

Redzējums un šķēršļi

Pēc Aijas Saldoveres prezentācijas konferences dalībnieki piestrādāja pie kopīga redzējuma, nosaucot lietas, kuras viņiem liekas nozīmīgi panākt līdz 2012. gada decembrim. Nākošajā solī tika ieskicēta esošā situācija izvirzītajiem punktiem un nosaukti nozīmīgākie šķēršļi redzējuma sekmēšanai. Balstoties uz šīm pārdomām, tika izvirzīti konkrēti mērķi un nosauktas darbības to sekmēšanai (skat. Mērķi).

Attēls: Stāds
2012. gada 6. decembrī
Attēls: Šķēršļi
Šķēršļi
 
Darbojas divas jaunas darbnīcas Liepājā un viena Aizputē, papildinot esošās.
 • Telpas
 • Transports
 • Finansējums, tai skaitā telpu uzturēšanai
 • Darbojas biedrību darbnīcas
 • Nav piedāvājumu citiem, piemēram, dienas centru apmeklētājiem un tiem, kas nav nepieder nevienai biedrībai
 • Ne visiem invalīdiem ir savas biedrības
 • Piedāvājumi nenotiek pietiekoši bieži
Ir sadarbības tīkls, kas aptver visas aktīvās organizācijas Liepājā un Liepājas rajonā.
 • Atsaucība no sadarbības partneriem
 • Līdzdalība
 • Informācija, kā atrast
 • Daudzi invalīdi pazuduši (tie, kas nemācās)
 • Motivācija
 • Ir iestrādes, daļa biedrību jau sadarbojas
 • Grūti piekļūt tiem, kas nav biedrībās
 • Nepietiek piedāvājumi/atbalsts pensionāriem (profesionāļiem)
Ir izstrādājumu katalogs. Visa informācija ir pieejama elektroniski. Ir albumi un katalogi ar produktu atlasi.
 • Finansējums
 • Labs tehnisks risinājums
 • Individuāla darbība, piedalās tirgos
 • Trūkst informācijas apkopošana
 • => vajadzīgs “cepure”
Ieviesta kvalitātes sistēma. Ir standarti. Ir cilvēku grupa (meistari), kas ražojumu sagrupē pēc kvalitātes (Amatnieku biedrība).  
 • Notiek sadarbība ar speciālistiem
Ir tirdzniecības vietas: diakonijā, tirdzniecības centros, darbnīcās. Ir piekļuve ārzemēm, piemēram, Ziemassvētku tirdziņiem.
 • Vajdzīgs menedžeris, kas organizē pārdošanas darbu
 • Birokrātija
 • Izdevīgu noteikumu panākšana no tirgotājiem (darba novērtēšana)
Ir individuālas iestrādes, piemēram ar veikaliem, tirdziņiem
Ir atbalsts un mācīšanās iespējas. Ir izveidota “cepure”, kas pārrauga invalīdu nodarbinātības jautājumus.  
 • Ir iestrādes
Notiek cieša sadarbība starp darbnīcām un dienas centriem, vienas papildina otras. Ir vienota sistēma, kurā apkopota informācija par to kas, kad un kur notiek. Sistema nodrošina, ka katram ir iespēja atrast sev piemērotāko nodarbošanos.  
 • Notiek darbība, bet pagaidām bez “cepures”
 • Nav viena cilvēka, kuram šis būtu tiešais darba pienākums
 • Nav vienas vietas (vairākas vietas), kur iegūt informāciju
Darbojas menedžeris, kas apzina pieprasījumu (rada pieprasījumu), veic tirgus izpēti un pieņem pasūtījumus u.c.
 • Atrast cilvēku ar menedžera aicinājumu
 • Katrs par sevi mēģina atrast pasūtījumus un izdibināt, kas tiek pieprasīts
Ir virtuāla vide, kurā pircējs un ražotājs satiekas, kā arī notiek pieredzes apmaiņa.  
 • Projekta ietvaros top mājaslapa
Invalīdi tiek motivēti, izplatot labo pieredze, tiekoties, mācoties, papildinot savus ienākumus, gūstot atzinību. Notiek izstādes, balvas, iespēja izplatīt informāciju, braucieni…   Nav sistēmiskas darbības.
Ir nodrošināts transports no mājām uz dienas centriem un darbnīcām.
 • Finansējums
 • Tikai neredzīgiem nodrošināts transports
 • Sociālais dienests dara, ko var, bet nepietiek visiem
Pieejams profesionāls atbalsts, piemēram grāmatvežu pakalpojumi, konsultācijas likumdošanas un uzņēmējdarbības jautājumos.  
 • Nav izstrādāti likuma noteikumi par invalīdu darbu. Pašlaik notiek apspriešanas – jāpanāk atbalstošu politiku.
Ir stabili ārzemju partneri sadarbības projektu īstenošanai un pieredzes apmaiņai.
 • Likumdošana bieži vien liedz ieviest jaunas idejas (pozitīvo pieredzi no citām valstīm).
 • Ir labas iestrādes.