Redzējums, mērķi un darbības

Aijas Saldoveres prezentācija: No pašnodarbinātības līdz darbnīcām un tirdzniecībai