Karīnas Krieviņas debija LiepU almanahā

Liepājas Universitātes Kurzemes Humanitārais institūts Dzejas dienās  izdevis Liepājas Universitātes studentu un absolventu (1954-2014) dzejas un īsprozas almanahu “Skanošs kā sudrabs ir mans laiks“. Tajā ar īsprozu “Kafejnīcas piezīmes”, “Rīgas brauciens” un “Leduslaikmets: valrieksts 2” debitē arī Karīna Krieviņa.