Dažādi notikumi 2014.gada nogalē īsumā

Adventa laikā Liepājas Krusta baznīcā notika kristības, viesojās metodistu mācītājs Ārijs Vīksna un koris “Kursa”, uzstājās Grobiņas ev.lut. draudzes koris “Upe”.

Ziemsvētku pasākumi Liepājas Diakonijas centrā (LDC) notika: 17.decembrī – LDC atbalsta grupām, bet 19.decembrī – cilvēkiem ar īpašām vajadzībām.

Domino projektā 6., 12. un 20.decembrī LDC darbojās Adventa tirdziņš, kur varēja iegādāties arī daudz ko jaunu. Preču klāstu bagātināja VSAC “Iļģi” iemītnieku darinātie krāšņie Adventa vainagi. Tirdziņā ik reizi uzstājās viesi – cirks “Beztemata”, VSAC “Ilģi” ansamblis un māsiņas Sanita un Sanija ar dziesmām.

16.decembrī Krusta draudzes un LDC brīvprātīgās Karīna Krieviņa un Inga Audere pēc Ilgas Vitāles ielūguma piedalījās biedrības “Dzīvības koks” Liepājas nodaļas rīkotā Ziemsvētku sagaidīšanas pasākumā, kur lasīja Livara Jankovska un savu dzeju. Karīna izpildīja arī mākslinieces Svetlanas Kopilovas dziesmas, kuras pārtulkojusi latviešu valodā. Pasākumā viņas noklausījās Ilzes Vainovskas stāstījumu par onkoloģijas pacientu, kas izārstēti no vēža, rehabilitācijas centra aktualitātēm Norvēģijā.

Bet pirms tam, 14.decembrī, Inga viesojās Liepājas Sv. Trīsvienības katedrāles draudzē, kur bija ielūgta uz sirsnīgu sarunu dzejā un par dzeju. Sarunu vadīja pasākuma iniciatore Ingrīda Rubeža. Piedalījās dekāns Pēteris Kalks un citi interesenti.

24.decembrī Ziemsvētku dievkalpojumā ar priekšnesumiem uzstājās Krusta draudzes Svētdienas skola un jaunieši.

Savukārt 29.decembrī LDC notika sadraudzības pasākums diakonijas kalpotājiem.