Par lūgšanu vakaru Krusta draudzē kopā ar viesiem no Tezē kopienas

2014.gada februārī Liepājas Krusta baznīcā lūgšanu vakarā pulcējās jaunieši no dažādām konfesijām un draudžu mācītāji.

Bija ieradušies viesi – Tezē kopienas (Francija) pārstāvji brālis Filips un brālis Matejs kopā ar Edīti Tankelsoni, kura ir Kristīgā radio raidījuma vadītāja. “Tas bija starpkonfesionāls vakars, kas pulcēja daudzus jauniešus un ticīgos. Galvenais bija vienošanās kopīgā dziesmā un meditatīvā lūgšana. Centrā bija klusuma brīdis,” pastāstīja Krusta baznīcas draudzes mācītājs Mārtiņš Urdze.

Ziņa no liepajniekiem.lv lūk>