Aicina uz koncertu Krusta baznīcā

Sirsnīgi ielūdzam uz diakonisku koncertu “Iedziedi dvēseli varavīksnē”, kas notiks Liepājas Krusta baznīcas mazajā zālē, K. Valdemāra ielā 7, 2014.gada 29.novembrī, sākums plkst. 13:00. Pasākuma svinīgajā daļā klausītājus ar dziesmām un dzeju priecēs dažādu tautību pārstāvji katrs savā dzimtajā vai citās valodās.  Klātesošie varēs tuvāk iepazīties ar diakonijas darba augļiem, t.sk., ar diakonisku dzeju, ko prezentēs biedrība “KAA” un citi. Otrajā daļā paredzēts brīvais mikrofons draudzīgā gaisotnē pie tējas vai kafijas. Nāksim kopā gada tumšākajā laikā dažādu tautību labas gribas cilvēki – celt varavīksnes tiltu pāri tumsai un pasaulei. Pēc pasākuma, ar aizdegtām sirdīm, dosimies uz 1.Adventa sveces ieskaņas pasākumu pilsētā kopā vai no savām draudzēm.