Iznācis Kalpot.lv Nr.8

Kalpot.lv nu jau 8.numurs, kas iznāca Ābolsvētkos 2014, bija ļoti gaidīts, jo atspoguļo daudzus svarīgus notikumus Liepājas Krusta draudzē un Diakonijā no šī gada sākuma. Ievadā mācītājs Mārtiņš Urdze aizskar pietiekami aktuālu tēmu par to, kādu ļaunumu cilvēki, kam patīk nemitīgi par visu sūdzēties, nodara paši sev, tāpēc viņš aicina uzticēties Dievam, kas atbrīvo no tukšām sūdzībām un palīdz risināt sasāpējušus jautājumus. Šajā numurā noslēdzas Karīnas Krieviņas intervija ar LELBāL Ernstu Elmāru Rozīti. Izdevumā iekļauti visu Liepājas Diakonijas centra aktuālo projektu jaunumi, t.sk., par Borisa un Ināras Teterevu fonda grantu projekta „Atbalsts un zināšanas darba meklētājiem Liepājā” un “Domino tirdziņa” aktualitātēm. Turpinām arī radošo lappusi. Izdevums pieejams Krusta baznīcā par ziedojumu. Eksemplāru skaits ir ierobežots.