Diskusijas par rezolūciju 25.02.2011. materiāli

Tā kā apaļā galda diskusija par “Veselības aprūpe cilvēkiem ar īpašām vajadzībām” aktuālajiem jautājumiem, kas tika uzsākta 2011.gada 25.februārī, turpinās, materiāli par tās norisi tiek apkopoti un pakāpeniski pievienoti (sk. zemāk), informējot par norises gaitu visus diskusijā iesaistītos dalībniekus u.c. sabiedrības pārstāvjus.

Diskusijas materiāli (apkopojums):

Jaunākie

  • LR Veselības Ministrijas atbildes vēstule, 23.05.2011.
  • Par zobārstniecības problēmām personām ar garīgās attīstības traucējumiem, Liepājas Dome, 12.05.2011.

Iepriekš apkopotie

  • Atklātā vēstule Nr.3 par tehnisko palīglīdzekļu nodrošinājumu cilvēkiem ar īpašām vajadzībām, 06.04.2011.
  • LR Labklājības Ministrijas atbildes vēstule, 02.05.2011.
  • Tehnisko palīglīdzekļu noteikumi, MK not. Nr.1474
  • Kaulu, locītavu un saistaudu slimnieku biedrības Liepājas nodaļa
  • Liepājas Diabēta biedrība