Sociālais sadarbības tīkls

Sadarbības tīkls starp nevalstiskajām organizācijām ar sociālu profilu, piesaistot valsts, pašvaldības un dažādas citas institūcijas. Šajā sadaļā apkopoti sadarbības tīkla svarīgākie darba materiāli līdz 2014.gada septembrim, kurus arī citi, ja nepieciešams, drīkst lietot kā paraugus sociālu jautājumu risināšanā. Sadarbības tīkla aktivitātes joprojām turpinās dažādos projektos, sk. TE>