Jaunieši

jauniesi

Par jauniešu kalpošanas vadītāju draudzē ievēlēta Helga Krieviņa. Iknedēļas tikšanās uz laiku ir atceltas, taču jaunieši joprojām aktīvi darbojas draudzes kalpošanās – ansamblī, Svētdienas skolā kā asistenti u.c. Uzzināt par draudzes jauniešu līdzšinējām aktivitātēm, lasīt intervijas un viedokļus, skatītos foto un video var, apmeklējot saiti uz e-telpu: Jaunieši