Ābolsvētki 2011

  abolsvetki.2011.1 

Sestdien, 1.oktobrī, „Liepājas Diakonijas centra” sadarbībā ar Liepājas apkārtnes zemniekiem, rokdarbniekiem, amatniekiem rīkotie ikgadējie “Ābolsvētki” izdevās krāšņi, raženi un skanīgi. Pēc svētbrīža, kas notika Liepājas ev. lut. Krusta baznīcā, laukumā pie baznīcas tika atvērts bagātīgs tirgus, kur pret ziedojumu varēja iegādāties augļus un dārzeņus no zemnieku saimniecībām, kā arī cilvēku ar īpašām vajadzībām rokdarbus. Kā visus gadus notika nodarbības bērniem, loterija, izsole. Muzicēja pūtēju ansamblis A.Vizbuļa kunga vadībā, bērnu ansamblis “Domiņas” un etnogrāfiskais ansamblis “Dālijas”. Pēc labi padarīta darba visi varēja iestiprināties sadraudzības mielastā. Pasākuma laikā savāktie ziedojumi tiks izlietoti cilvēku ar īpašām vajadzībām atbalstam – benzīna iegādei, rokdarbiem u.c. Sirsnīgi pateicamies visiem pasākuma atbalstītājiem! Lai Dievs Jūs bagātīgi svētī!

Vairāk par pasākumu sekojošos mediju rakstos: