Kalpot.lv avīzes pirmais numurs

Liepājas Diakonijas centr mīļi sveicot savus draugus un sadarbības partnerus Ziemsvētkos, ir izveidojis nelielu (8 lpp.)  informatīvu izdevumu Kalpot.lv par svarīgākajiem notikumiem Diakonijā un Krusta draudzē. Pirmā numura lappusēs – mūs uzrunā mācītājs un Diakonijas vadītājs Mārtiņš Urdze; draudzes seniorus Dzidru un Viesturu Šneiderus, kuru laulībai šogad aprit 45 gadi,  intervē Karīna Krieviņa, kas aktualitāšu sadaļā informē lasītājus par svētdienas skolas un jauniešu aktivitātēm u.c.  Izdevuma veidotāji M. Urdze, K. Krieviņa un I. Audere – ir arī Liepājas krusta draudzes vēstures izpētes darba grupas (izveidota 2011.gada jūlijā) dalībnieki. Iespiests izdevniecībā LiePA; Inga Ronče – dizains; Atis Krieviņš – makets. 

*
Kur mēs Viņu varam atrast? Tepat – mums līdzās, kad ieraugām Kristu savos līdzcilvēkos un paļaujamies uz Dieva apsolījumu. Un ikdiena pārvēršas svētkos. Priecīgus Ziemsvētkus! Mācītājs Mārtiņš Urdze un ‘Kalpot.lv’

 

Visi Kalpot.lv numuri TE>