Par konferenci “Iespējas uzlabot dzīves vietas situāciju pieaugušiem cilvēkiem ar īpašām vajadzībām”

2010. gada 19. augustā Krusta baznīcas mazajā zālē Liepājas Diakonijas centrs rīkoja konferenci “Iespējas uzlabot dzīves vietas situāciju pieaugušiem cilvēkiem ar īpašām vajadzībām”. Tās mērķis bija: iepazīties ar labas prakses piemēriem un meklēt iespējas, kā uzlabot šiem cilvēkiem dzīves vietas situāciju Liepājas reģionā.

Konference notika ar Vācijas fonda Aktion Mensch (“Akcija cilvēks”) finansiālo atbalstu. To vadīja ICD Riga valdes priekšsēdētājs Toms Urdze.

Toms Urdze, ICD Riga pārstāvis

Piedalījās sociālie darbinieki, nevalstisko organizāciju, t.sk. draudžu diakonijas pārstāvji, vairāki cilvēki ar īpašām vajadzībām vai viņu piederīgie.

Konferences dalībnieki

Sākumā klātesošos uzrunāja mācītājs Mārtiņš Urdze. Pēc dalībnieku savstarpējās iepazīšanās, notika Liepājas Diakonijas centra mājas lapas: www.kalpot.lv prezentācija. Tā ir veidota kursu vadības sistēmā Moodle un tiek glabāta metodes.lv . To izstrādāja ICD Riga, ar Aktion Mensch finansiālo atbalstu. Mājas lapas administratore Inga Audere aicināja (un aicina) visus Liepājas Krusta draudzes un Diakonijas centra kalpošanu vadītājus, kā arī organizāciju un biedrību, kuras darbojas Diakonijas centrā, vadītājus iespēju robežās iesaistīties informācijas apmaiņā. (E-pasts: inga.audere1@inbox.lv, mob. 28262010, vai iesniegt ziņas Liepājas Diakonijas centrā.).

Konferences turpinājumā tika sniegti labas prakses piemēri. Tajos dalījās viesi no Vidzemes un Francijas: Camphill ciemata “Rožkalni” pārstāvis Vilnis Neimanis, L’Arche (Šķirsta) kopienas pārstāve Aija Kļava, Grašu bērna ciemata vadītājs Christophe Alexandre.

Pēc tam sekoja informācija par pusceļa māju Grobiņas novadā, un Liepājas Sociālā dienesta pārstāve informēja klātesošos par iegūto pieredzi ar grupu dzīvokļiem. Noslēdzot šo konferences daļu Liepājas Neredzīgo biedrības darbinieki stāstīja par savu dzīves skolu, kas palīdz cilvēkiem, kuri nesen kļuvuši par invalīdiem, atgūt dzīvei nepieciešamās prasmes. Ar dažām prezentācijām, īsumā, var iepazīties arī TV Kurzeme uzņemtajā sižetā pirms konferences.

Sižets un konferences materiāli publicēti kalpot.lv. 

Pēc pusdienu pārtraukuma Labklājības ministrijas pārstāve Liene Bandere sniedza prezentāciju par jauno Invaliditātes likumu u.c. aktuāliem jautājumiem. Tad notika grupu darbs, kuru uzdevums bija izstrādāt vīziju – kādu konferences dalībnieki vēlētos redzēt dzīves situāciju cilvēkiem ar īpašām vajadzībām Liepājas reģionā.

Liepājas Diakonijas centrs pateicas visiem konferences dalībniekiem un atbalstītājiem.