Pļaujas svētki

picture10 529

2010.gada 3.oktobrī svinējām Pļaujas svētkus. Krusta baznīca bija skaisti izrotāta rudens krāsās – ar košiem ziediem, kļavu lapām un ražas veltēm. Uz altāra – maize un pašmāju vīna koka augļi.

2010. gada 3. oktobrī svinējām Pļaujas svētkus. Krusta baznīca bija skaisti izrotāta rudens krāsās – ar košiem ziediem, kļavu lapām un ražas veltēm. Uz altāra – maize un pašmāju vīna koka augļi.

picture10 577

Mācītāja Mārtiņa Urdzes sprediķis mūs mudināja domās izspēlēt situāciju par to, kāds var būt dzīves iznākums, ja cilvēks krāj mantu un pārlieku paļaujas tikai uz to.

Ar skaistām dziesmām dievkalpojuma laikā klausītājus priecēja Krusta ev. lut draudzes ansamblis ērģelnieces Valdas Zēbergas vadībā.

picture10 524

Pēc dievkalpojuma sadraudzībā pie tējas baudījām svētku cienastu.

Vēl bildes:

picture10 584

picture10 585