Ziemsvētku pasākums LDC darbiniekiem

macitajs uzruna klatesos

2010. gada 28. decembrī Liepājas diakonijas centrā notika Ziemsvētku pasākums centra diakonijas darbiniekiem. Tas sākās ar lūgšanu un Ziemsvētku dziesmu kopīgu dziedāšanu.

dziedam

 Pēc tam visus sveica mācītājs Mārtiņš Urdze, stāstot rakstnieces Selmas Lāgerlēvas Ziemsvētku stāstu  par kāda bruņinieka varoņdarbu, laikā, kad krustneši iekaroja Jeruzālemi. Kā viņš, galvenais iekarotājs un cīņas uzvarētājs, neskatoties uz visām likstām un ceļā draudošajām briesmām un grūtībām, pildīja cīņas biedriem doto solījumu – aizdegtu svecīti no Jēzus kapa vietas aiznesa līdz savai dzimtajai vietai, pašai Florencei, kur to iedeva baznīcas bīskapam rokās. Kad bīskaps jautāja šim vīram, kur ir viņa liecinieki, baznīcā ielaidās liels putns, kas lidojumā strauji metās virsū svecei, tā, ka aizdegās viņa spārni, ar kuriem viņš aizdedza baznīcas sveces. Un bīskapam bija jāpiekrīt, ka tā ir Dieva zīme. 

Diakonijas pasākuma turpinājumā klātesošie nosauca savus vārdus, sveica viens otru, lasīja dzeju, piedalījās draudzīgās rotaļās un loterijā un baudīja garšīgos cienastus. Dāvanā katrs saņēma smaržīgu egles zariņu ar vaska svecīti – eņģelīti, kas ir cilvēku ar īpašām vajadzībām roku darbs. 

Sirsnīgi pateicamies visiem šo svētku organizētājiem un vēlam mīlestības un svētīgas rosības bagātu Jauno Gadu ikvienam! kalpot.lv 

priecigus ziemsvetkus