Zīgenas delegācijas viesošanās

2010. gada 15. un 16. oktobrī Liepājas Diakonijas centrā un Saraiķu baznīcā viesojās delegācija no Vācijas, Zīgenes (Siegen) diakonijas, Gintera Hēnča (Günter Hensch) vadībā. Notika pārrunas par sadarbību. Viesi interesējās par iespējām izveidot ciešāku saiti starp diakoniju un draudzes darbu. Dienvidvestfāles diakonija darbojas ar Vācijas valsts būtisku finansiālo atbalstu un tās darbība līdz ar to ir ļoti plaši izvērsta, bet tiešas, redzamas, saiknes ar draudzēm bieži vien pietrūkst, tādēļ šis jautājums viņiem ir aktuāls. Zīgenas delegācijai bija paredzēts apmeklēt vairākas vietas. Pēc tikšanās ar LELB bīskapu kolēģijas pārstāvjiem, Rīgas, Ventspils, Kuldīgas un Liepājas diakonijas darbiniekiem, viņi viesojās arī Saraiķu draudzē. Delegāciju pavadīja LELB diakonijas centra  vadītāja Inta Putniņa.