Jaunākā informācija no Labklājības ministrijas par tehniskiem palīglīdzekļiem

Jaunākā informācija no Labklājības ministrijas par tehniskiem palīglīdzekļiem.