Par Svētdienas skolu

Svētdienas skola Liepājas Krusta draudzē pastāv kopš 1998.gada.

Skolotājas: Agra Dārzniece, Karīna Krieviņa (Sv. skolas vadītāja), Arita Ķuņķe, Signe Paula, Maruta Zvirbule (pirmā vadītāja) un Ingrīda Bluķe (rokdarbu skolotāja). Palīgi-asistenti: Helga un Atis Krieviņi.