Par prāvesta Kārļa Žola viesošanos Krusta draudzē 26.jūnijā

Zols1

No kreisās puses: prāv. K.Žols un māc. M.Urdze, 26.06.2016., Liepājā 

2016.gada 26.jūnijā Liepājas Krusta draudzē viesojās LELBĀL Latvijas prāvests Kārlis Žols. Sprediķī viņš sniedza garīgu stiprinājumu draudzei tās sarežģītajā situācijā. Ziņojumu daļā mācītājs Mārtiņš Urdze paskaidroja situāciju arī plašāk (3.jūlija dievkalpojuma laiks un tikšanās vieta nav mainīti) un informēja par 10.jūlijā gaidāmo draudzes sapulci.

Sadraudzībā, kas notika pēc dievkalpojuma, prāvests K.Žols atbildēja uz interesentu jautājumiem – par LELBĀL draudzēm un aktivitātēm Latvijā, kādas ir šīs organizācijas galvenās atšķirības no LELB, vai prāvests jau paguvis adaptēties jaunajā amatā, u.c.

Atšķirību sakarā prāvests atgādināja, ka LELBĀL Svēto vakarēdienu var saņemt ikviens kristīts cilvēks. Savukārt LELBĀL aktivitāte Latvijā pieaug, pateicoties arhibīskapei Laumai Zušēvicai – pauda K.Žols. 

Zols2

Foto: kalpot.lv