Paziņojums par situāciju Liepājas Krusta draudzē

Liepājas Krusta evaņģēliski luteriskajā baznīcā 10. jūlijā notika draudzes kopsapulce, uz kuru sapulcējās vairāk kā 90 cilvēku. Daži klātesošie nevēlējās reģistrēties sapulces dalībnieku reģistrā, starp tiem – arī Latvijas evaņģēliski luteriskās baznīcas (LELB) ieceltās „Krusta draudzes pagaidu pārvaldes” locekle juriste Anitra Vanaga un revidents Aivars Kaņeps. Kopsapulces dalībnieki negribēja pieļaut, ka sapulces norise tiek traucēta un nolēma doties uz Vācu ev. lut. Baznīcas Latvijā Liepājas draudzes telpām Stendera ielā.

Pēc pus stundas sapulce turpinājās. Tika apstiprināts draudzes jaunais nolikums, atcelta LELB ieceltā pagaidu padome, atjaunota vecā padome un valde, kā arī tika pieņemts lēmums aizstāvēt draudzes tiesības uz saviem īpašumiem. Kopsapulces dalībnieki nosodīja jebkādu mēģinājumu no LELB puses iejaukties draudzes iekšējās lietās. LELB tika aicināta pārtraukt reiderismu, – mēģinājumu ar varu pārņemt draudzes īpašumus. Sekoja otrs starpgadījums, jo Krusta baznīcā tika nomainītas atslēgas. Izsauktā policija nekavēja LELB juristes rīcību. Sakarā ar atslēgas nomaiņu baznīcā, draudzes dievkalpojumi māc. M. Urdzes vadībā pagaidām notiek Liepājas Diakonijas centrā, Fr. Brīvzemnieka ielā 54, svētdienās, plkst. 15.00.

2016.gada jūlijā