Ziemsvētku dievkalpojumi Liepājas Krusta draudzē

vainag

2021./2022. gada Ziemsvētkos Liepājas Krusta ev. lut. draudzē notiks šādi dievkalpojumi: 

 

2021. gada 24. decembrī plkst. 13.00 – Kristus piedzimšanas svētku dievkalpojums klātienē Krusta baznīcā, K. Valdemāra ielā 7. Dievkalpojumu vadīs Liepājas Metodistu draudzes superintendants Edgars Šneiders. Tas būs ar Svēto Vakarēdienu

 

26. decembrī, Otrajos Ziemsvētkos, plkst. 12.00 dievkalpojums notiks neklātienē Zoom (pieslēgties varēs no plkst. 11.50). Sprediķi no mācītāja Mārtiņa Urdzes arhīva lasīs draudzes lektore Signe Paula 

 

– 2022. gada 2. janvārī  dievkalpojums notiks neklātienē Zoom (pieslēgties varēs no plkst. 11.50). Sprediķi no M. Urdzes arhīva lasīs draudzes lektore Dzintra Skalde

 

2022. gada 9. janvārī, pēc Ziemsvētkiem, plkst. 12.00 neklātienes dievkalpojumā Zoom kalpos LELBP mācītāja emerita Gita Putce

 

Pēc neklātienes dievkalpojumiem notiks svētbrīdis klātienē ar Agape mielastu – plkst. 13.30-15.00

 

Dalība klātienes dievkalpojumos, svētbrīžos u.c. atļauta tikai ar sadarbspējīgu Covid-19 sertifikātu (kamēr valstī nav noteikts citādi), ievērojot epidemioloģiskās drošības noteikumus.