Rezolūcija “Par iespējām uzlabot dzīvesvietas situāciju cilvēkiem ar īpašām vajadzībām”

2015.gada 14.augusta Konferences “Iespējas uzlabot dzīves vietas situāciju cilvēkiem ar īpašām vajadzībām” dalībnieki savas prasības apkopoja Rezulūcijā, kuru adresēja Latvijas Republikas Valsts prezidentam, LR Ministru kabinetam, LR Labklājības ministram, LR Finanšu ministram, Kurzemes plānošanas reģionam, LR Veselības ministram, LR Saeimas Sociālo un darba lietu komisijas priekšsēdētājai Aijai Barčai, LR Tiesībsargam, Liepājas pilsētas domes priekšsēdētājam, Piejūras slimnīcas psihiatriskās klīnikas vadītājam, Liepājas Sociālā dienesta vadītājai, nevalstiskām organizācijām, masu medijiem un Latvijas sabiedrībai.