LR Veselības ministrijas atbilde uz Rezolūciju

2015.gada 30.septembrī saņemto atbildi no LR Veselības ministrijas uz 14.augusta konferencē “Iespējas uzlabot dzīves vietas situāciju cilvēkiem ar īpašām vajadzībām” sagatavoto Rezolūciju.

Sagatavošanā arī fragments no LR Labklājības ministrijas atbildes uz Rezolūciju.