Rezolūcija “Sieviešu ordinācija – par un pret”

2016.gada 6.maijā Liepājas Krusta baznīcā notika Krusta ev. lut. draudzes rīkota konference “Sieviešu ordinācija – par un pret” (programma te>). Tajā piedalījās pārstāvji no LELB, LELBāL, Apvienotās Metodistu baznīcas, “Latvijas Luterāņu sieviešu teoloģu apvienība” (LLSTA), Latvijas Universitātes Teoloģijas fakultātes, mācītāji, evaņģēlisti, Krusta draudzes locekļi.
Konferences mērķis bija savest kopā cilvēkus ar atšķirīgiem uzskatiem par sieviešu ordināciju, rosināt domu apmaiņu un pārdomāt iespējas, kā turpināt dialogu par šo tēmu. Konferences gaitā tika izstrādāta Rezolūcija, kuras tekstu sk. pielikumā.