Konferences dalībnieku redzējums

Divās darba grupās konferences dalībnieki iedziļinājās jautājumā, kāda būtu vēlamā dzīves vietu situācija pieaugušiem cilvēkiem ar īpašām vajadzībām Liepājas pilsētā un rajonā 2015. gadā. Šajā dokumentā ir apkopoti dalībnieku pārdomu rezultāti.

Attēls: Trīs stādi

Divās darba grupās konferences dalībnieki iedziļinājās jautājumā, kāda būtu vēlamā dzīves vietu situācija pieaugušiem cilvēkiem ar īpašām vajadzībām Liepājas pilsētā un rajonā 2015. gadā. Šajā dokumentā ir apkopoti dalībnieku pārdomu rezultāti.

Joma Mērķi
Likumdošana, pabalstu sistēma, sistēmiskums
 • Sakārtota likumdošana un ir finansiāls segums likumu izpildei.
 • Valsts atbalsta privātu iniciatīvu.
 • Optimizēta pabalstu sistēma, kas
  • nodrošina mērķtiecīgu finansējumu izlietojumu, piemēram, diferencēts transporta atbalsta izlietojums;
  • ir balstīta mērķauditorijas interesēs, piemēram, novērsta situācija, ka vecākiem nav izdevīgi sūtīt bērnus uz grupu dzīvokļiem;
  • definē pienākumus, kas izriet no pabalstu saņemšanas.
 • Koordinēta rīcība starp rajonu un pilsētu, tai skaitā, kopīga infrastruktūras izmantošana.
Vide
 • Pielāgota vide, tai skaitā, pieejami pielāgoti dzīvokļi ar ērtībām cilvēkiem ar īpašām vajadzībām.
 • Pietiekoši liels skaits ģimenes un grupu māju, kā arī atbilstošas sociālās mājas.
Integrācija un mobilitāte
 • Sabiedrība ir kļuvusi atvērtāka, un mainījusies attieksme pret cilvēkiem ar īpašām vajadzībām. Notiek aktīvs brīvprātīgo darbs.
 • Cilvēki ar īpašām vajadzībām grib ņemt dalību sabiedriskajā dzīvē, un ir nodrošināta iespēja to darīt, tai skaitā, ir pieejami transporta pakalpojumi cilvēkiem ar kustību traucējumiem.
 • Visiem cilvēkam ar īpašām vajadzībām, kuriem nepieciešams atbalsts, ir pieejams asistents.
 • Darbojas pietiekoši liels skaits dienas centru.
 • Darbojas specializētās darbnīcas.
 • Darbojas kopienas.
Profesionāls atbalsts
 • Sagatavoti speciālisti darbam ar mērķauditoriju.
 • Darbojas atbalstu grupas bērnu, kuriem ir īpašas vajadzības, vecākiem un piederīgajiem.
 • Darbojas viesnīca ar specializētu personālu, lai atslogotu piederīgos.

 

Nākamie soļi

Izveidot darba grupu, kura izpēta, vai un kā šie mērķi ir atspoguļoti Liepājas pilsētas sociālo pakalpojumu un sociālās palīdzības attīstības programmā (2009 – 2014) un seko līdzi, lai šie mērķi tiktu atspoguļoti, veidojot tālāko sociālo politiku un radot atbalsta pakalpojumus cilvēkiem ar īpašām vajadzībām.

Attēls no pēdām smiltīs