Par konferenci “Izglītības iespējas cilvēkiem ar īpašām vajadzībām”

2014. gada 28. novembrī Liepājas Krusta ev. lut. baznīcā notika Liepājas Diakonijas centra rīkotā konference “Izglītības iespējas cilvēkiem ar īpašām vajadzībām. Tajā piedalījās nozares biedrības un eksperti ar mērķi  iepazīt esošo situāciju invalīdu izglītības jomā, apspriest galvenās grūtības un meklēt risinājumus, lai palielinātu iespēju  cilvēkiem ar  īpašām vajadzībām atrast sev piemērotu izglītību.  

Konference tika rīkota ar fonda “Aktion Mensch” un Šlēsvigas-Holšteinas Diakonijas centra atbalstu projekta “Domino – darbs cilvēkiem ar īpašām vajadzībām” ietvaros.

Vairāk informācijas, ieskaitot, prezentācijas, kas notika konferences laikā, var apskatīt te>