Kā uzlabot veselības aprūpi cilvēkiem ar īpašām vajadzībām Liepājas reģionā?

Šis ir apkopojums grupu darbam, kurā apsprieda, ko saviem spēkiem var darīt, lai uzlabotu veselības aprūpi cilvēkiem ar īpašām vajadzībām Liepājas pilsētā un reģionā.

1. Informācija

 • apzināt un attīstīt informācijas punktus (Neredzīgo biedrība, Diakonija, Sarkanais Krusts, 1. un 2. poliklīnika, atbalsta punkti, …);
 • caur Vides un veselības daļu regulāri nodot informāciju par jaunumiem likumdošanā, NVO darbā, u.c.
 • Diakonijas centrs izveidos bukletu par NVO veselības jomā un iekļaus to savā mājas lapā;
 • bukleta prezentācija kopā ar preses konferenci par NVO darbību medicīnas jomā.

2. Fizioterāpijas pakalpojumi

 • jautājums, vai nevar tos piedāvāt arī reģionā (piem. Sarkanais Krusts Grobiņā, Priekulē).

3. Tehniskie palīglīdzekļi

 • ražot Liepājā;
 • sagādāt speciālās uzpūšamās vannas no Zviedrijas vismaz dažādām iestādēm;
 • piesaistīt humāno palīdzību (invalīdu ratiņi, kruķi, podu krēsli, …) – problēma – kas maksās par transportu?

4. Transports no mājām uz ārstniecības iestādi un atpakaļ

 • mācīties no labas prakses piem. Durbē, kur zināmās dienās sociālais dienests organizē braukšanu uz Liepājas reģionālo slimnīcu;
 • uz vietas izveidot ziņojumu dēli (piem. veikalā), kur var informēt par piedāvājumiem un vajadzībām;
 • šo informāciju ielikt mājas lapā, caur starpniekiem (piem. diakonijas darbinieki);
 • izveidot privātu alternatīvu pārvadātāju uzņēmumu.

5. Apmeklētāju grupas un asistenti

 • piesaistīt medicīnas koledžā māsas palīgi;
 • piedāvāt apmācības kursu (jauns projekts);
 • nepieciešams koordinators.

6. Dienas centrs bērniem ar īpašām vajadzībām

 • Alūksnē Saules stariņš;
 • pašpalīdzība no mātēm;
 • telpu jautājums (Sociālais dienests piedāvāja Kuldīgas ielu, bet pārāk tālu).

7. Vides pieejamība nav nodrošināta:

 • Liepājas teātrī;
 • Dr. Attiķes doktorātā 2. stāvs;
 • Dzirdes kabinets Graudu ielā 45, 2. stāvā
 • 2. poliklīnikā cilvēkam ratiņkrēslā nav iespējams braukt kopā ar pavadoni;
 • Piejūras klīnikas 2. stāvā, kad pieņem VDEAK pārstāve no Jelgavas.