Veselības aprūpe cilvēkiem ar īpašām vajadzībām 10.12.2010.

aktion mensch 1
 

Konference “Veselības aprūpe cilvēkiem ar īpašām vajadzībām” notika 2010. gada 10. decembrī. Konference tika īstenota ar “Aktion Mensch” finansiālo atbalstu projekta “Konsultācijas un kontaktu centrs cilvēkiem ar īpašām vajadzībām” ietvaros.

Vieta:  Krusta ev. lut. baznīcā,  K. Valdemāra ielā 7, Liepājā

Laiks: 11.00 – 16.30

Konferences mērķis:  veidot dialogu starp NVO pārstāvjiem un dažādiem ekspertiem veselības aprūpē, un kopīgi attīstīt redzējumu, kā uzlabot cilvēkiem ar īpašām vajadzībām iespējas saņemt cilvēka cienīgu veselības aprūpi.

Dienas kārtība

11.00     Atklāšana un iepazīšanās
11.20 Situācijas raksturojums no dažādu Liepājas reģiona NVO un atbalsta grupu skata punkta
12.20

Jaunais pacientu aizsardzības likums – Pacientu ombuds

12.40

Atbildes no ekspertiem – esošie piedāvājumi un tiesības

(aicināti: Dr. Krilova – Liepājas onkoloģiskā slimnīca; Dr. Pētersons – Veselības norēķinu centrs; Liepājas sociālais dienests; Neatliekamās medicīniskās palīdzības dienests)

13.30 Pusdienas
14.00

 

Darbs grupās:
a) Konferences rezolūcijas izstrāde un tālākās darbības prioritāšu noteikšana
b) Kā uzlabot veselības aprūpi cilvēkiem ar īpašām vajadzībām Liepājas reģionā?

15.45

Grupu darbu prezentācija un apspriešana

16.15

Turpmākā darbība