Konferences rezolūcija 10.12.2010.

Pielikumā ir pieejama konferences rezolūcija.