Par radošajām darbnīcām “Batikošana” un “Pavasara dekoru izgatavošana” 02.04.2022.

Sestdien, 2. aprīlī “Aktion Mensch” projekta “Dzirkstele” ietvaros notika divas radošās darbnīcas “Batikošana”un “Pavasara dekoru izgatavošana”. Pasākumu mērķis bija caur dažādām praktiskām aktivitātēm, neformālā gaisotnē pavadot brīvo laiku, radīt iekļaujošu vidi dažādu vietējo sabiedrības grupu pārstāvjiem, mazinot ikdienas un Ukrainas kara apstākļu izraisīto stresu un depresiju. Radošajās darbnīcās piedalījās cilvēki ar īpašām vajadzībām, jaunās māmiņas ar bērniem un Ukraiņu bēgļi. Nodarbības vadīja Rāmavas muižas floriste Taiga Alpe.


rokd2


Viņa jau daudzus gadus darbojas floristikā, un arī vada praktiskās nodarbības cilvēkiem ar īpašām vajadzībām un jauniešiem no trūcīgām ģimenēm. Pasākuma dalībnieki ļoti atzinīgi novērtēja iespēju būt kopā ar citiem, socializēties, apgūt jaunas iemaņas un pilnveidot savas radošās prasmes. Ukraiņu bēgļi teica paldies par  šo iespēju draudzīgā vidē un kaut uz brīdi atpūsties no smagajām domām par tuvinieku likteni un mājām.

Foto: Karīna Krieviņa


aktion mensch