Konference Darba vietas cilvēkiem ar īpašām vajadzībām

 

 

2014.gadā 30.maijā Liepājas Diakonijas centrs ar “Aktion Mensch” finansiālu atbalstu rīkoja konferenci “Darba vietas cilvēkiem ar īpašām vajadzībām” dienas kārtība. Tajā piedalījās pārstāvji no sekojošām NVO: Liepājas Neredzīgo biedrība, biedrība „Cerība, Ticība, Mīlestība”, invalīdu biedrība “Kristīne”, Liepājas Diabēta biedrība, Liepājas Diakonijas centrs, Liepājas represēto biedrība un Aizputes invalīdu biedrība „Cerība”. Nozares biedrības un eksperti pulcējās ar mērķi iepazīt esošo situāciju invalīdu nodarbinātības jomā, apspriest galvenās grūtības un meklēt iespējamos risinājumus, lai palielinātu iespēju cilvēkiem ar īpašām vajadzībām atrast sev piemērotu darbu. Ņemot vērā gaidāmos noteikumus par Eiropas struktūrfondu izlietojumu 2014.-2020.gadam, konferencē tika izstrādāta Rezolūcija, kurā tika pievērsta uzmanība vairākiem ļoti būtiskiem jautājumiem.

Ja vēlaties papildus informāciju, lūdzu sazināties ar Liepājas Diakonijas centru:

tālr. 63426707,  diakonija.liepaja@gmail.com