LR Tiesībsarga biroja prezentācija

Jura Jansona prezentācija par Latvijas Republikas Tiesībsarga biroju.